Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Pomagamy w pozyskiwaniu dotacji
na modernizację budynków w ramach rządowych programów:
"Czyste Powietrze", "Mój Prąd"

"Razem dla czystszej przyszłości - edukacja, wsparcie i redukcja zanieczyszczeń!"

Kompleksowa pomoc mieszkańcom

Jesteśmy organizacją dedykowaną kompleksowej pomocy mieszkańcom w zakresie korzystania z rządowych programów, takich jak "Czyste Powietrze" czy "Mój Prąd". Nasza misja opiera się na edukacji i wsparciu, które mają na celu nie tylko zmniejszenie kosztów domowych, ale także redukcję emisji pyłów i zanieczyszczeń do środowiska.

Faktyczne dane

Dane Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że Polska znajduje się wśród krajów o najwyższym stopniu zanieczyszczenia powietrza. Odpowiedzialne za tę sytuację są nie tylko przemysł i transport, ale także działania podejmowane przez jednostki mieszkalne. Wysoka emisja związana z niskiej jakości piecami i spalanie substancji toksycznych przyczynia się do nasilającego się problemu.

Słaba jakoś powietrza

Szczególnie dotkliwe są skutki tego zjawiska w okresie zimowym, kiedy warunki atmosferyczne sprzyjają retencji zanieczyszczeń w powietrzu. Wybór paliwa o niskich parametrach, takiego jak węgiel, przyczynia się do znacznego pogorszenia jakości powietrza, co z kolei przekłada się na zdrowie publiczne. Liczba zgonów związanych z tym problemem wynosi około 43 000 rocznie.

Edukacja

W związku z tym nasza organizacja zachęca do podjęcia działań mających na celu wymianę niezgodnych z normami pieców na urządzenia spełniające obowiązujące standardy i dbające o środowisko. Poprzez nasze działania edukacyjne oraz prezentacje w urzędach gmin staramy się zwiększyć świadomość społeczną na temat wpływu naszych działań na jakość powietrza i zdrowie publiczne. Wspólnie możemy przyczynić się do poprawy stanu naszego środowiska i jakości życia mieszkańców.

Nasza działalność obejmuje każdy rejon

Pomoc na terenie miast

Działamy na terenie miast, wspierając mieszkańców w pozyskiwaniu dotacji na projekty związane z termomodernizacją domów.

Pomoc na terenach wiejskich

Działamy na terenach wiejskich, wspierając mieszkańców w pozyskiwaniu dotacji na zmniejszenie kosztów domowych.

Wsparcie włodarzy

Wspieramy włodarzy, pomagając im w pozyskiwaniu funduszy na rozwój ośrodków publicznych.

Infolinia: +48 510 180 130